Privacybeleid MKB-Calculator

Privacy is belangrijk. Je vertrouwt Scone jouw gegevens toe, en dat vertrouwen waarderen we. Persoonlijke gegevens correct verwerken en beveiligen is de basis van Scone's ontwikkeling. Transparante communicatie is een belangrijk onderdeel van dit streven. Wij streven ernaar je uitgebreid te informeren over hoe Scone omgaat met jouw persoonlijke gegevens.

IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS VAN DE GEGEVENSCONTROLLER

Naam:

Scone BV.

Adres:

Generaal Van Merlenstraat 47, 2600 Antwerpen (België)

E-mail:

privacy@scone.ai

CONTACTGEGEVENS VAN DE FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING (FG)

E-mail:

privacy@scone.ai

GEGEVENSCOLLECTIE

We verzamelen de volgende categorieën gegevens:

 • persoonlijk identificeerbare informatie (PII);
 • gegevens over je bedrijf en de CO₂-uitstoot ervan;
 • analytische en technische feedbackgegevens.

PII-gegevens omvatten je naam, e-mailadres, wachtwoord.

De gegevens over je bedrijf en de CO₂-uitstoot bestaan uit de antwoorden die zijn verstrekt in de vragenlijst van de SME-calculator.

De analytische en technische gegevens omvatten pagina/schermweergaven (wanneer je webpagina's en app-schermen bezoekt) en details van eventuele problemen die je tegenkomt. Deze gegevens zijn geanonimiseerd.

DOEL EN JURIDISCHE GRONDSLAG VAN VERWERKING

Scone verwerkt je gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om je te helpen bij het opbouwen van het CO₂-profiel van je bedrijf en inzichten te bieden in je uitstoot.
 • Om geaggregeerde gegevens te analyseren en populaire verlagingsmaatregelen te identificeren.
 • Om relevante producten en diensten van Scone-partners aan te bieden om je te helpen de uitstoot van je bedrijf te verminderen.
 • Om problemen in onze apps en website te identificeren en de gebruikerservaring te verbeteren.

CATEGORIEËN VAN ONTVANGERS VAN PERSOONLIJKE EN BEDRIJFSGEGEVENS

Scone kan je gegevens delen met de volgende ontvangers:

 1. Partners die ons helpen bij het maken van de consumptiemodellen die we gebruiken.
 2. Technologiepartners verantwoordelijk voor opslag, gegevensanalyse en berichtlevering.
 3. Af en toe kunnen we een commerciële aanbieder voorstellen waarvan je mogelijk producten of diensten wilt kopen. Voordat we je gegevens naar deze partner doorsturen, laten we je weten welke partner we aanbevelen en waarom, en vragen we om expliciete toestemming.

Onze partners zijn:

GEGEVENSOVERDRACHT

Je gegevens kunnen worden overgedragen naar derde landen of partijen buiten de Europese Unie. Deze overdrachten worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en waarborgen.

GEGEVENSBEWARING

We bewaren je gegevens totdat je om verwijdering vraagt. Je kunt je account op elk moment verwijderen door ons een e-mail te sturen naar privacy@scone.ai.

In alle gevallen verbinden we ons ertoe gegevens onmiddellijk te verwijderen zodra deze niet meer nuttig zijn voor de beschreven doeleinden, zoals we ons ook verbinden aan het principe van gegevensminimalisering van de GDPR.

RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot je persoonlijke en bedrijfsgegevens:

 • Recht om geïnformeerd te worden over de verwerking van je gegevens.
 • Recht op toegang tot je gegevens.
 • Recht op rectificatie van onnauwkeurige of onvolledige gegevens.
 • Recht op verwijdering van je gegevens onder bepaalde omstandigheden.
 • Recht op beperking van de verwerking van je gegevens.
 • Recht op gegevensportabiliteit, waardoor je een kopie van je gegevens kunt ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat.
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens, ook voor directmarketingdoeleinden.

Om je rechten uit te oefenen of voor meer informatie over hoe we je gegevens verwerken, neem je contact op met onze privacyfunctionaris op privacy@scone.ai.

KLACHTEN

Als je zorgen hebt over hoe Scone je gegevens behandelt, neem dan contact op met onze privacyfunctionaris op privacy@scone.ai. We streven ernaar samen een bevredigende oplossing te vinden. Als we geen overeenstemming kunnen bereiken, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 4 december 2023. Eventuele wijzigingen in deze verklaring worden aan je gecommuniceerd via passende kanalen