Algemene Voorwaarden van Scone Platform

Scone helpt je bij je Path to Zero. Daarvoor meten en analyseren we een aantal belangrijke parameters, de impact ervan berekenen we op basis van recente publieke en wetenschappelijke data. Maar Scone kan niet alle parameters meten en de wetenschap is niet altijd eenduidig. Path to Zero is daarom een instelling, geen garantie. Scone geeft je bovendien tips, de actie zelf ligt wel nog altijd bij jou. Je begrijpt dan ook dat Scone niet verantwoordelijk is als je daadwerkelijke CO2-reductie niet overeenstemt met je verwachtingen.

Een manier om je CO2-voetafdruk te reduceren is om via Scone carbon credits (“CO2 compensatie”) aan te kopen. Je bepaalt zelf voor welk bedrag je carbon credits wil aankopen. Dat is een bedrag per maand, elke maand opnieuw rekenen we je datzelfde bedrag aan. Dat doen we automatisch en voor onbepaalde tijd.

Maar het volume aan carbon credits dat met dat bedrag overeenstemt, kan variëren. Net zoals bij beursaandelen, schommelt de markt voor carbon credits voortdurend. Wijzigingen komen er niet elke maand, we proberen die schommelingen zo goed mogelijk te drukken. Maar je aanvaardt wel dat we je niet altijd evenveel carbon credits kunnen verschaffen voor het bedrag dat je hebt gekozen. Je maandelijks aankoopbedrag blijft dushetzelfde, en uiteraard informeren we je duidelijk vóór we het volume credits wijzigen. Als je het volume onvoldoende vindt, kun je het op elk moment verhogen (verlagen kan natuurlijik ook) door je maandelijks aankoopbedrag aan te passen.

Stoppen met carbon credits aan te kopen, kan altijd. Path to Zero is een instelling, geen verplichting. Je hoeft er ook geen reden voor te geven. Maar stoppen werkt natuurlijk wel enkel voor de toekomst, wat reeds is aangerekend blijft aangerekend.

Naast carbon credits kan je ook producten en diensten aankopen om je CO2-voetafdruk te reduceren. Scone stelt je de oplossing voor, maar het product of de dienst wordt wel door onze partners verkocht en geleverd. Bij een probleem met het product of de klacht moet je je klacht dan ook tot o zelf richten.

Indien je door een fout van Scone toch schade zou lijden zullen we je daarvoor vergoeden. Die vergoeding zal wel nooit hoger zijn dan 200 EUR. Bovendien zal je onrechtstreekse schade niet worden vergoed. Voor inkomens-, reputatie- en gegevensverlies, economische schade en de meerkost om een alternatief te bekomen komen we dan ook niet tussen.

Hoe we omgaan met je persoonsgegevens en IT security staat beschreven in onze privacy en security policy.

Alle intellectuele rechten in Scone blijven altijd onze eigendom, ook voor bijv. aanpassingen die er zijn gekomen op je feedback. Dat je Scone mag gebruiken betekent dus bijv. niet dat dat je er functies, content of code van mag kopiëren of aanpassen voor een andere app.

Scone gebruik je zoals beschreven in de instructies die we geven. Wat niet beschreven staat in die instructies is niet toegelaten.

De CO2-voetafdruk van particulieren inschatten hebben we onder de knie. Die kennis hebben we vertaald naar de algemene principes die in Scone worden toegepast. Maar bedrijven hebben een specifiekere aanpak nodig. Scone gebruik je dan om je voetafdruk als particulier te berekenen.  

Indien je deze gebruiksvoorwaarden niet naleeft of op een andere manier schade berokkent aan de app of derden kunnen we je Scone account verwijderen.

We passen Scone geregeld aan om je zo nog meer functionaliteit te bieden en een betere ervaring te geven. Je begrijpt dat we ook deze voorwaarden soms moeten wijzigen om ervoor te zorgen dat die steeds afgestemd zijn met waar Scone op dat ogenblik voor staat. Indien dat gebeurt informeren we je eerst duidelijk over de wijzigingen. Indien die wijzigingen substantieel zijn kan je uitdrukkelijk aangeven dat je ze niet aanvaardt, dan houdt onze relatie op. Maar doe je dat niet snel nadat je bent geïnformeerd, dan zijn ze automatisch van toepassing.

Als je een klacht hebt over Scone, stuur dan een bericht naar product@scone.ai. We bekijken dan samen met je of we het probleem kunnen oplossen. Als we toch geen oplossing kunnen vinden, dan leg je je klacht voor aan de bevoegde rechtbank in Antwerpen. Die zal Belgisch recht toepassen.

Indien de bevoegde rechtbank van oordeel zou zijn dat een deel van deze gebruiksvoorwaarden nietig zou zijn, dan blijft dit zonder gevolg voor de andere delen.