Van Meting Tot Succes: Haal Alles Uit Uw CSRD-Implementatie!

Door Ronald Hazelzet
Gepubliceerd in CSRD
5 juni 2023
Van Meting Tot Succes: Haal Alles Uit Uw CSRD-Implementatie!

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is de opvolger van de Europese richtlijn voor niet-financiële rapportage (Non-Financial Reporting Directive; NFRD).

De lat komt daarmee vanaf 2024 flink hoger te liggen.

Allereerst vallen er meer bedrijven onder de nieuwe CSRD dan onder de oude NFRD.

Daarnaast had de NFRD vooral een sociale focus (werknemersrechten, mensenrechten in de keten, diversiteit). De CRSD vereist daarbovenop echter ook nog due diligence in de toeleveringsketen, de duurzaamheid van producten en diensten en impact op biodiversiteit.

Bovendien dienen de gerapporteerde data “relevant, waarheidsgetrouw, vergelijkbaar, verifieerbaar en begrijpelijk” zijn—steviger eisen dan onder de voorganger.

Tot slot moeten CSRD-rapportages externe assurance op het niveau van een accountantsverklaring te passeren én bekrachtigd te worden met de handtekening van de CEO of CFO.

Double MaterialityDe CSRD vereist klimaatactie van bedrijven: de inside-out impact kwantiatief in kaart brengen én stapsgewijs aantoonbaar reduceren.

Daarmee wordt het essentieel om harde data te verzamelen die de duurzaamheidsprestaties overtuigend aantonen aan de nationale en Europese autoriteiten.

CSRD vereist een decarbonisatieplan/CO2-reductieplan

CSRD vereist rapportage van broeikasgasemissies (greenhouse gases, GHG) binnen de bereiken (Scopes) 1, 2 en 3:

  • Scope 1: CO2-uitstoot door assets van de onderneming
  • Scope 2: CO2-uitstoot door ingekochte energie, verwarming, koeling
  • Scope 3: CO2-uitstoot door ingekochte of gehuurde goederen en diensten van leveranciers, zakelijke mobiliteit (stroomopwaarts); distributie, bewerking, gebruik en recycling of eindverwerking van verkochte producten (stroomafwaarts)

Scope 3 emissions

Scope 3 omvat een aantal zaken die het Scone-platform betrouwbaar en frictieloos kan meten.

Het Scone-platform met app stelt CSRD-plichtige bedrijven in staat om frictieloos CO2-data te verzamelen omtrent hun Scope 3, met name de zakelijke mobiliteit en energieverbruik door thuiswerken.

Het platform helpt ook om voortgaande CO2-besparingen door hybride werken (minder forenzen) en meer online meetings zowel intern als extern kwantitatief en betrouwbaar te rapporteren.

Hoe werkt het?

Wanneer een organisatie besluit werk te maken van klimaatactie in samenwerking met Scone, dan krijgen werknemers toegang tot de Scone-app die zij kunnen gebruiken om hun gedrag rond huis, levensstijl en mobiliteit te optimaliseren door middel van het aangaan van challenges.

De speelse app werkt met gamification en gepersonaliseerde tips, die mogelijk worden gemaakt door de onboarding quiz en locatie-tracking en daarmee ook mobiliteits-tracking. Werknemers kunnen wel of geen toestemming geven voor de tracking en de instellingen ook tussentijds aanpassen. Doordat hun mobiliteitsdata worden verzameld door Scone en de werkgever alleen geaggregeerde data te zien krijgt, is de app AVG-conform (GDPR-proof).

Tegelijkertijd krijgt de werkgever toegang tot een fraai vormgegeven visueel dashboard dat overzicht en inzicht geeft in de data aangaande de zakelijke mobiliteit van zijn medewerkers en energieverbruik van hun thuiswerkplekken—alles telt mee bij de rapportages van CO2-uitstoot en de reducties daarin.

CSRD tabelDe CSRD wordt geoperationaliseerd door middel van de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) waaraan Europese bedrijven moeten voldoen. Zij moeten in 2023 beleid en mechanismen op de rit zetten om in 2024 hun niet-financiële prestaties zoals bijvoorbeeld CO2-uitstootreductie te meten en te verbeteren om die in 2025 te kunnen rapporteren—mét accountantsverklaring en handtekening van de CFO. Deze klimaatacties vallen onder ESRS E1; meer informatie daarover vindt u hier.

Ook succesvol starten met CSRD?

Volg deze link om te zien hoe Scone uw organisatie kan ondersteunen bij klimaatactie en besparingen!


Delen

Vorig artikel
Bijen en Biodiversiteit: Het Verband Dat Ons Allemaal Raakt!
Ronald Hazelzet

Ronald Hazelzet

Copywriting

Inhoudsopgave

1
CSRD vereist een decarbonisatieplan/CO2-reductieplan
2
Hoe werkt het?
3
Ook succesvol starten met CSRD?

Gerelateerde Berichten

CSRD: 17 Antwoorden Voor CFO’s en CEO’s
19 april 2023