CO2-uitstoot of ecologische voetafdruk: wat kan ik het best berekenen?

Door Marie Borremans
Gepubliceerd in Klimaatverandering
27 oktober 2021
CO2-uitstoot of ecologische voetafdruk: wat kan ik het best berekenen?

Als je wil meten hoeveel impact jouw levensstijl heeft, kom je al snel in een kluwen van termen terecht. Wat zijn de ecologische voetafdruk, de CO2-voetafdruk en de watervoetafdruk en welke tool kan je het best gebruiken? We zetten het voor jou op een rijtje.

Wat berekenen al deze tools?

In essentie komt het op hetzelfde neer: je wil weten hoeveel van de biologische capaciteit van de planeet nodig is voor een bepaalde menselijke activiteit. Wat is de impact die jij hebt op de aarde?

Wat meet de ecologische voetafdruk?

De ecologische voetafdruk meet hoeveel bruikbare ruimte jij inneemt op aarde. Hoe groot is het gebied dat nodig is om de grondstoffen te produceren voor jouw activiteiten en om de broeikasgassen die je uitstoot te absorberen? Natuurlijk is niet elke kilometer van de wereld vruchtbare grond. Denk maar aan woestijnen, gletsjers en open oceanen. Je voetafdruk meet dus de hoeveelheid biologisch productief land- en zeegebied: akkerland, bos en visgronden. Voor alles wat je doet en consumeert gebruik je grondstoffen, die een bepaalde hoeveelheid land nodig hebben om geproduceerd te worden. Denk bijvoorbeeld aan een biefstuk: de koe waarvan jouw stukje vlees afkomstig is heeft ruimte nodig om te leven, maar ook het voer dat ze naar binnen werkt moet eerst verbouwd worden, daarna geoogst en vervolgens weer vervoerd.

Daarnaast meet de ecologische voetafdruk ook hoeveel broeikasgassen je de atmosfeer in stuurt. Denk maar aan de uitlaatgassen van je auto, maar ook aan de indirecte CO₂ -uitstoot van voeding, spullen en kleding. Je voetafdruk toont dus ook hoeveel hectare bos er nodig is om je uitstoot te absorberen.

De meeste tools om je ecologische voetafdruk te berekenen gebruiken hectares als meeteenheid. Als we de bruikbare ruimte op aarde eerlijk verdelen over alle mensen, heeft iedereen op dit moment recht op 1,8 hectare oftewel drie voetbalvelden.

Wat is een CO2-voetafdruk dan?

Ook de CO2-voetafdruk of carbon footprint meet de impact die jij hebt op de planeet. Die wordt niet uitgedrukt in de hoeveelheid ruimte die je inneemt, maar in het aantal tonnen CO₂ dat je per jaar uitstoot. Waarom CO₂? Omdat dat het belangrijkste broeikasgas is en de voornaamste oorzaak van de opwarming van de aarde. De berekening van je carbon footprint neemt ook andere broeikasgassen zoals methaan mee, maar rekent die om naarCO₂-equivalenten.

Om de opwarming van de aarde onder de 1,5°C te houden, moeten we de CO₂-voetafdruk per persoon naar 2 ton per jaar brengen tegen 2030. Dat is evenveel als 10.000 kilometer rijden met een auto op benzine.

Tegen 2050 moet de hele wereld CO₂-neutraal zijn. Dat betekent dat er een evenwicht is tussen de uitstoot van CO₂ en de opname van CO₂ door bijvoorbeeld bomen en oceanen. Om dat te bereiken, helpt Scone je CO₂-voetafdruk te meten en geven we tips om je uitstoot te reduceren en te compenseren.

En de watervoetafdruk?

De ecologische voetafdruk meet de ruimte die je inneemt in de hoeveelheid biologisch productief land- en zeegebied. Zoet water zoals rivieren, meren, grondwater en regenwater wordt hiermee dus niet gemeten. Omdat dit ook een essentiële hernieuwbare hulpbron is, wordt de watervoetafdruk gebruikt als indicator voor duurzaam watergebruik. De tool meet de totale hoeveelheid zoet water die je direct of indirect gebruikt.

Welke tool kan ik het best gebruiken?

De ecologische voetafdruk, de CO₂-voetafdruk en de watervoetafdruk geven elk een ander stukje informatie van de duurzaamheidspuzzel. Ze zijn dus prima naast elkaar te gebruiken en vullen elkaar goed aan. Samen vormen ze de Footprint Family, die een volledig beeld geeft van jouw impact op de planeet. Meer informatie over hoe elke voetafdruk berekend wordt, vind je op het Footprint Network.


Delen

Vorig artikel
Wat is klimaatcompensatie?
Marie Borremans

Marie Borremans

Journalist, schrijver & audiomaker

Inhoudsopgave

1
Wat berekenen al deze tools?
2
Welke tool kan ik het best gebruiken?

Gerelateerde Berichten

Overshoot Day: Een Waarschuwing Voor De Gevolgen Van Ons Gedrag Op De Planeet
20 maart 2023